De ortodokse jøder ber som gale og som bar fanden, fordi de ved godt, at det er ved at være den sidste tid for dem og det snart er slut for satanerne, snart er slut for parallellerne, medlemmerne af parallelsekten de tidligere omvendte ! Omkring 130 milioner parallelle Verden over vil forsvinde, gå til grunde og få satans belønning i Helvede, et evigt helvedsliv, fordi de ikke kan opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold for ikke at gå til grunde, og det er mange ! Alene i Danmark anslåes det at ramme omkring 250.000 parallelle sataner, der forsvinder og går til grunde, og det er trist for de parallelle sataner. Men det er en særdeles glædelig begivenhed for alle mennesker i Verden, som bliver befriet fra satan, satanerne og satanernes tyranni og det er godt , og det er sket, det sker og det vil ske i Guds, Kærlighedens, Sandhedens og I Jesu navn; Gudskelov !

Jeg er så stinkende træt af at blive chikaneret af de tåbelige psykopatiske parallelle, medlemmer af satansekten de tidligere omvendte, at jeg virkeligt glæder mig til at blive fri for parallelchikane, og glæder mig til at Verden bliver befriet fra satan, sataner og satanernes tyranni og Verden bliver et Paradis på ny, Guds Rige i Jesu navn; Gudskelov ! Jeg håber og ber til at det er snart og at jeg hurtigst muligt og bedst muligt får min frihed i Guds, Kærlighedens, Jesus og Muhammeds navn; Gudskelov !

Psykiatrien er syg ! Op til 80 procent af personalet på landets psykiatriske afdelinger er ifølge flere screeninger af personalets psykologiske profiler svært mentalt skadet af arbejdet og lider af akut sindsyge eller andre behandlingskrævende diagnoser. Psykiatrien har i mange år fungeret særdeles dårligt set i et behandlingsmæssigt perspektiv og psykopatpersonalet på landets psykiatriske afdelinger er ikke i stand til at yde omsorg og empati for folk der er i mental ubalance, fordi psykopatpersonalet enten ikke har de nødvendige uddannelsesmæssige baggrunde der skal til for at forstå de indlagte, og fordi psykiatrien i mange år har været anvendt til at slå folk ihjel eller ødelægge folks livskvalitet. Psykiatrien ødelægger blandt andet folk ved enten at fylde folk med ødelæggende medicin, eller ved hjælp af avancerede aflivningsmetoder og mekanismer, der ødelægger almindelige mennesker. Det er det rene vanvid som foregår i psykiatrien, som sammen med politiet i gennem de seneste 30-40 år har indsamlet mere end 270.000 ofre til aflivning og destruktion i psykiatrien og visse somatiske afdelinger i sundhedssektoren. Flere af Danmarks officielle myndighedsudøvere har derfor igennem mange år medvirket til folkedrab styret af parallelsekten de tidligere omvendte og det er en skandale uden lige i Danmarks historien, som Journalister bør sætte skarpt fokus på, men som hidtil ikke har turde ytre sig om, fordi de har været bange for at være den næste i rækken til aflivning og destruktion !

Jeg lever og vil ikke dø ! Jeg er Livet, Lyset, Kærligheden, Sandheden og Vejen til Gud, Vor Fader og Skaber ! Jeg er ikke antikrist, satan, satans søn eller Døden, som jeg behersker og respektere, men jeg behersker de mange mørke og lyse kræfter, der skal til for at dømme og være herre over liv og død. Jeg behersker, og respektere Døden, både som en del af livet, men også som en del af livets spil, det satanistiske terningspil, der kaldes noget andet i det parallelle univers og jeg anerkender Dødens magt, som en uundgåelig del af vores Verden. Jeg beherske de mange lyse og mørke kræfter der findes, og min magt er meget stor, men jeg misbruger ikke min magt. Jeg er dommer over levende og døde og jeg er kommet for at frelse og befri Verden fra satan, satanerne og satanernes tyranni og det er godt og det er sket, det sker og det vil ske i Profeten Jesus Mohammeds navn, Gudskelov ! Sådan og tak skal I have kære Far, Gud Allah ! Vi elsker jer i Jesus og Mohammeds navn m.fl. !

Jeg giver snart dødsstødet til parallelforeningen, de psykopatiske sataner medlemmer af parallelforeningen satansekten de tidligere omvendte, som jeg har dømt til evig fortabelse i helvede, hvor de i al fremtid får satans fede belønning, et helvedsliv, der hvor sataner hører hjemme, uden mulighed for tilgivelse og så bliver Verden et bedre sted at være, uden de tidligere omvendtes løgne, svindel, misbrug, falskhed, bedrag, undertrykkelse og ødelæggelser mv., og det er fremragende det som kommer til at ske, det som er sket, det som sker og det som vil ske i Profeten Jesus Mohammeds navn m.fl. ! Jeg glæder mig som et lille barn til at Verden bliver befriet fra de skide forbandede satans tåbelige parallelle, og jeg har taget Al Skam og skyld for at beskytte min kære Fader, mig selv, mine børn, vores kære, alle mennesker i Jesu navn og der kommer ikke til at ske noget ondt med min familie og venner, som jeg beskytter med Al magt og den er meget stor og det er godt og Gudskelov !

Jeg, mine børn og vores kære er de sande omvendte Guds børn, Guds familie og det takker jeg min Gud, Fader og Skaber for af hele mit hjerte. Gud beskytter sin familie og venner med Al magt i Jesu navn og det er stort, for Gud er Stor, Gud er lys, Gud er Kærlighed i Profeten Jesus Mohammeds navn, Guds Sande Kærlighed og Kærlighedens og Sandhedens budskab ! Tak far, sådan var det, sådan er det og sådan bliver det og Gud være lovet i Jesu navn; Gudskelov ! vi elsker jer kære Fader !

Medlemmerne af parallelforeningen satansekten, satankulten de tidligere omvendte aner ikke hvad de har gjort ved sig selv eller hvad de gør ved sig selv i deres psykopatiske og parallelpsykotiske vanvid. De er fuldstændigt uden for rækkevidde og de fatter ingenting og forstår endnu mindre og kan ikke opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold og går til grunde. De styres af deres uforståelige destruktive ødelæggelsestrang og hensynsløse ustyrlige grådighed blandt meget andet ondt, og er med deres vanvittige hensynsløse brutale misgerninger og fatale fortrædeligheder uværdige til at leve; de forstår ikke når de har gjort noget forkert eller gør noget forkert, og de er dømt til evig fortabelse i helvede, hvor de får satans belønning i al fremtid, der hvor de hører hjemme og de får aldrig tilgivelse ! Gudskelov og tak far ! Vi elsker jer, vores børn og vores kære, alle mennesker, i Profeten Jesus Mohammeds navn !

Opmærksomhedstilkendegivelse !

I henhold til dom, og med Guds vilje, og i Jesu navn, udfaser jeg parallelforeningen satansekten de tidligere omvendte, parallelforeningen satankulten de tidligere omvendte og parallelforeningen satansekten de tidligere omvendtes psykopatiske medlemmer, parallelforeningen satankulten de tidligere omvendtes psykopatiske medlemmer; Gudskelov og Sådan !

Omkring 250.000 danske medlemmer af parallelforeningen satankulten de tidligere omvendte, der selv ligger som de har redt og rammes af egen ondskab og egen grådighed mv., er blevet eller vil blive isoleret, forsvinder og går til grunde, fordi de blandt meget andet ikke kan opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold og går til grunde ! Ødelæggelsestrangen for de tidligere omvendte og deres grådighed og blandt andet deres destruktive adfærd er enorm og ufattelig for både almindelige mennesker, men også for de tidligere omvendte selv, der intet forstår og endnu mindre fatter, når de konfronteres med egen ondskab, mishandlinger, fordærv og hensynsløse, brutale fortrædeligheder mv. ! Dagen er kommet, hvor medlemmerne af parallelforeningen satansekten de tidligere omvendte må indse, at de ikke får nogen belønning indsat på deres konti, men at livets spil snart er slut for de satans parallelle, de tidligere omvendte, og de kan se frem til at modtage satans belønning i helvede i al fremtid, når de rammes af egen ondskab, grådighed, fordærv og ødelæggelser mv. og at de tidligere omvendte ikke får nogen undskyldninger eller tilgivelser, men skal ud og gå deres vigtigste vandringer, på livets veje, gå til grunde, i forsøg på at overleve deres egen destruktivitet og ondskab ! Min kære Fader, jeg sagde hunden, mine børn og vores kære, er de sande omvendte, vi er Guds børn, Guds familie og jeg har tilgivet og undskyldt min kære Fader, mine børn og vores kære, som ikke skylder mig noget og ikke har nogen gæld til mig, og det er så godt og det er faktisk super fedt ! Vi, min kære Fader, mig, mine børn og vores kære, vi har det godt, men synes det er umådeligt trist for de tidligere omvendte, som jeg har dømt til evig fortabelse i helvede, og som ikke kan opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold og går til grunde ! Men dette er tidligere omvendtes eget valg at ødelægge, rage til sig i ufattelig meningsløs grådighed mm. samt ikke at overholde reglerne i livets spil osv. og det er fatalt for parallellerne, medlemmerne af parallelforeningen de tidligere omvendte, som nu går til grunde !

Livet efter Guds vilje !

Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.« Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Jeg indsamler ikke nogen til aflivning og destruktion, men jeg er kommet for at frelse og befri Verden fra satan, satanerne og satanernes tyranni, og det er sket, det sker og det vil ske i profeten Jesus Mohammeds navn ! Medlemmerne af parallelforeningen satankulten de tidligere omvendte skal frelse sig selv, idet jeg ikke må hjælpe dem, og de skal blandt meget andet opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold for ikke at gå til grunde ! Så de tidligere omvendte kan bare gå i gang med deres livs vandring, og begynde at opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold, for ikke at gå til grunde ! Desuden har de tidligere omvendte i meget meget lang tid levet over evne og har en gæld der skal betales hurtigst muligt og bedst muligt, og de tidligere omvendte skal tilbagebetale hele deres gæld, alt hvad de skylder og har taget for givet, ødelagt, bedraget, svindlet, misbrugt mv. og får ingen undskyldninger ! Så I er selv skyld i jeres egen elendighed tidligere omvendte, og I skal ikke bebrejde mig, mine børn eller vores kære for jeres dårlige situationer ! I ligger selv sådan som I har redt, og er selv skyld i jeres dårligheder og elendighed og det nytter jer ikke noget at græde eller gøre tændersgnidsel, for det kommer I ingen vegne med ! Det er bare med at betale jeres gæld hurtigst muligt, komme ud at vandre på livets veje, samt opføre jer ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold for ikke at gå til grunde ! Jo før, desto bedre i Jesu navn; Gudskelov !

Til familie og venner ! Der kommer stadigvæk lidt virak fra de parallelle sataner det næste stykke tid, som er de parallelles sidste krampetrækninger ! Livets spil er snart slut for de parallelle sataner, der forsvinder, bliver isolerede, går til grunde og får satans belønning i al fremtid, et evigt helvedsliv i helvede, hvor sataner hører hjemme ! Hold ud kære børn og vores kære, dvs. familie og venner ! Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie i Jesu navn ! Søg og du skal finde ! Bed, og Du skal få del i Herrens herlighed og glæder ! Tro og du skal få evigt liv ! I Guds, Kærlighedens og Jesu navn og i Faderens, Sønnens, Helligåndens og Kærlighedens navn ! Gudskelov sagde Profeten, Guds Søn !