Når jeg, mine børn eller vores kære bliver udsat for åndelige overgreb, så beskytter jeg mine børn og vores kære og jeg selv, sagde hunden, mod de åndelige overgreb der finder sted. Dette sker blandt andet ved at sige nogle bestemte ting, remser, mumlen, sætninger og lignende, hvilket ikke er satanistiske forbandelser eller besværgelser, men et åndeligkodesprog, en slags åndeligsyntaks der skal imødegå og afværge de åndelige overgreb som jeg, min familie og vores venner har været udsat for, er udsat for og vil blive udsat for. Til næsten ethvert åndeligt overgreb der findes, er der også et modforanstaltnings værktøj, det er kun ganske få hvor der ikke findes beskyttelsesværktøjer til, og det er helt legitimt at gøre sine modforanstaltninger når man bliver udsat for åndelige overgreb, forbandelser, besværgelser eller lignende mm. Det er blandt andet åndelig lovlig nødværge at beskytte dem man elsker og holder af mod overgreb, ved at gøre brug af sine modforanstaltninger ! DBH Den Store Mester !

I Danmark holder vi skønhedskonkurrencer for køer og fremavler smukke køer og givtige køer via bla. indavl og sædselektering mm., så der er da ikke den store forskel og hvorfor den underlæggende tone med at gøre grin med kameler og arabere eller stille tvivl om deres motiver eller nedgøre dem. Det er typisk dansk at nedgøre udlændinge og udvise mangel på respekt for andre, der opfører sig anderledes ! Man skal også huske på at liv er ikke kun kød, legemet, men liv består både af legeme og sjæl, der udgør individets åndelige og legemelige fundament, det vi kalder liv !

Ved at fratage befolkningen betaling med kontanter over kr 20.000,- og gøre det besværligt at bruge kontanter, forsøger myndigheder langsomt at afskaffe et årtusinde år gammelt og velfungerende betalingssystem, kontanter, med en fiktiv begrundelse om det ikke er sikkert at bruge eller det gamle betalingssystem, kontanter, primært bruges af kriminelle. Ved at afskaffe kontanter og kontantbetaling, Gud forbyde det må ske, så tvinger man befolkningen til at bruge et elektronisk betalingssystem der ikke virker ordenligt og er nede 65 gange om ugen. Når man så tænker på at det elektroniske betalingssystem drives og administreres af kyniske og grådige psykopater rundt omkring i banksektoren, der har for vane bare at rage til sig med enorme milliardoverskud hvert regnskabsår hvor der præsteres overskud i banksektoren på omkring 100 miliarder eller mere om året, så er der sgu noget galt i Danmark. Og hvad med de bankansatte psykopater, der gemmer besværgelige eller rige folks penge i et bagvedliggende parallelt finansielt infrastruktursystem, og dermed afpresser folk, der er tvunget til at gå fra hus og hjem, hvis ikke de betaler de høje bankgebyrer til de grådige bankansatte eller tvinges til at investerer i tvivlsomme investeringspuljer, som er de bankansattes tag-selv kasse, der er med til at finansiere de psykopatisk grådige bankfolks overforbrug. Hvornår går det op for de uansvarlige ansvarlige politikere at de skal stoppe det grådige pekuniære tyranni, og først afskaffe kontanter, når vi har en ordentlig og velfungerende banksektor med nogle ordentlige medarbejder der ikke tager folks penge eller afpresser folk eller tager sig groft betalt bare de skal løfte en lillefinger ! Tag jer sammen og opfør jer ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold for ikke at gå til grunde i livets spil ! Nu og fremover tak !

Justitsministeren har blandt meget andet fatalt han har gjort, givet politiet en anholdelsesinstruks om at mine børn og mine børns mor skulle anholdes og køres til ulovlig internering i psykiatrien, for at sætte mig under et større pres og tvinge mig til at makke ret. Flere politifolk er forsvundet ud i intetheden og kommer aldrig tilbage til Verdenen, fordi jeg beskytter mine børn og vores kære og mig selv alle mennesker, Guds børn, Guds familie, mod overgreb og ondsindet tyranni, og jeg har ret til at beskytte dem jeg elsker og holder af, som følge af straffelovens nødværgeret, nødværge paragrafferne og det er blevet anmeldt til myndighederne ! Kors i røven hvor jeg glæder mig til at satanernes tyranni er slut og det varer heldigvis ikke så længe fordi det er sket, det sker, det vil ske og det kommer til at ske i Jesu navn; Gudskelov og Sådan !

Sommerens strejke / udvidet teambuildingskursus / forlængede Corona-ferie, har skabt større selvbevidsthed blandt sygeplejeskerne og øget fokus for bedre arbejdsmiljø hos Sygeplejesker, i sundhedssektoren ! Det er helt klart, at den danske arbejdsmarkedsmodel ikke virke når Folketinget griber ind igen. Det så vi også med lærerkonflikten for nogle år tilbage, og friheden i den danske model er blår i øjnene på et kuldsejlet arbejdsmarked.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/sygeplejersker-trodser-arbejdsretten-og-nedlaegger-igen-arbejdet-starter-alternativ

Brev !

Lad mig minde jer, bestyrelsen for Svenstrup Gods m.fl. og medlemmerne af parallelsatansekten de tidligere omvendte m.fl. om de nye regler i livets spil, det som også i bibelsk forstand kaldes det satanistiske terningspil, om at man blandt andet skal opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold for ikke at gå til grunde, og grunde er ikke en grav, men sådan nogle enheder der også kaldes matrikler, og som der nogle gange ligger huse på og nogle gange ikke gør !

Så det er bare med at kridte skoene og komme ud og gå (Vandre) til grunde, en grund for hver overtrædelse af reglerne i livets spil, og for hvergang de nye regler om ordenlighed, værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold, ikke er overholdt, eller er brudt eller krænket mm. !

Velmødt i vandreforeningerme rundt omkring i landet !!

Den Israelske efterretningstjeneste har planer om et attentat mod Pave Francis i løbet af den nærmeste fremtid, fordi paven har godkendt åbningen og offentliggørelsen af væsentlige dokumenter fra 2. Verdenskrig fra Vatikanets hemmelige arkiver, der blandt andet vil kunne kompromitterer Israels troværdighed og uskyld. I Jesu navn ber for for at alle attentatplaner mod Vor Hellige Fader Pave Francis bliver forpurret, forhindret og offentliggjort, og jeg ber for at Vor Hellige Fader Pave Francis vil leve længe, leve godt, leve i sikkerhed og tryghed og være beskyttet af blandt andet Gud i Himlene og på Jorden, alle Engle, Sande Væsener og sin trofaste sikkerhedstjeneste m.fl. i Jesu navn; Gudskelov !

Brev !

Ikke nok med at jeg har taget og behersker alle satans åndelige værktøjer, jeg har også taget og behersker satans søns åndelige essentielle værktøjer, som der ikke er så mange af, men som er gode at have og beherske, for i Jesu navn at stoppe satan og satanerne og de parallelles tyranni, som jeg gør med fuld styrke, AL magt og Guds vilje, Styrke og åndelig magt, for jeg er blandt meget andet godt kommet for at dømme levende og døde samt frelse og befri Verden fra satan, sataner og de parallelles tyranni og det er sket, det sker, det vil ske og det kommer til at ske i Guds, Kærlighedens, Sandhedens og Jesu navn, samt i Faderens, Sønnens, Helligåndens og Kærlighedens navn, Guds Sande Kærlighed i Profeten Jesus Mohammeds Buddhas og Hare Krishnas navn; Gudskelov og Sådan !

Til menigheden i Filadelfia !

Og skriv til englen for menigheden i Filadelfia:

Dette siger den Hellige, den sanddru, han, som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver; jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

Psykopatsatanpersonalet der holder mig som gidsel har lige truet mig på livet med at indlægge og aflive mine børn, hvis ikke jeg samarbejder med psykopatpersonalet og tager i mod deres tilbud om arbejde for psykiatrien og satansekten de tidligere omvendte og nu er min grænse nået og det får nu endegyldige og fatale konsekvenser for medlemmerne af psykopatsatansekten de tidligere omvendte, der ikke kommer til at over leve deres trusler om at indlægge og ødelægge mine børn. Jeg har ret til at sætte en stopper for psykopatsektens misgerninger og det gør jeg med fuld styrke, og i forhold til straffelovens bestemmelser om nødværge, som jeg allerede har anmeldt til justitsministeriet, og jeg tøver ikke et øjeblik med at bruge min magt for at stoppe mine gidseltagere, medlemmerne af satansekten de tidligere omvendte, psykopatpersonalet og dem der i øvrigt chikanere mig, min familie og venner, da jeg har fået nok af chikane og overgreb og får det stoppet med AL min magt og den er meget stor ! Jeg har taget alle tænkelige og alle ikke tænkelige forholdsregler så min familie og venner ikke bliver indlagt og jeg beskytter dem jeg elsker og holder af, hvilket jeg har ret til ! Sådan og Gudskelov !