Trist, men sandt !

Tja, så blev jeg endnu en gang frataget mine demokratiske rettigheder og fik lige som ved folketingsvalgene og kommunalvalgene fjernet min brevstemme ifm. menighedsrådsvalget 2020, hvilke på skammeligvis endnu en gang beviser jeg er frataget mine borgerrettigheder som borger i dette ynkelige lorteland !

Kh Søren

Opslag !

Vidste I man kan se hvordan folks interne kærlighedsforhold er ud fra sammensætningen af børnenes køn i et parforhold.

Manden har både et x og et y kromosom (XY), hvorimod kvinder kun har x og x kromosom (XX) og det er sædcellerne, der er delt i hhv. x kromosom og y kromosom, der afgøre barnets køn i undfangelsen.

Derfor er det sådan at, hvis der i et parforhold er en høj sexual frekvens (hyppige og ofte lidenskabelige samlejer), så er det ifølge naturen udtryk for der er for få mænd i forhold til kvinder, dvs. overskud af kvinder, og så er det primært sædceller med y kromosomer der er dominerende, fordi de har en kort men intensiv levetid, hvilket resultere i flere drengebørn.

Omvendt gælder det, at hvis der i et parforhold er en lav seksual frekvens (lang tid mellem samleje), så er det et udtryk for der er overskud af mænd i forhold til kvinder, altså for få kvinder og så er sædceller med det kvindelige x kromosom dominerende, fordi sædceller med x kromosomet har en lang levetid.

På denne måde regulere naturen balancen mellem mænd og kvinder, der fungere fint medmindre man blander sig i naturens orden som i Indien, hvor der i mange år har været sorteret i fostre og været mange aborter af pigebørn, fordi der kulturelt set har været mere attraktivt med drengebørn fremfor pigebørn

Brev !

Kære Kære !

Jeg elsker dig som jeg elsker mine børn og vores kære, og du skal vide, at du og alle mine børn og vores kære er tilgivet, men at alle satanerne, satans børn, medlemmer af parallelforeningen satansekten de tidligere omvendte er dømt til evig fortabelse i helvede uden mulighed for at få tilgivelse, fordi de tidligere omvendtes fortrædeligheder er så brutale og hensynsløse, at de er uværdige til at leve. 

Og det er det som kommer til at ske på dommen dag efter dommens periode, at de tidligere omvendte, satanerne, satans børn ryger i helvede og der vil ikke komme krig, hungersnød eller konflikter mere, fordi Guds Rige er nær og vi står ved indgangen til Guds Rige som snart er, når jeg bliver fuldbyrdet og bliver mit sande jeg og kommer igen i Jesus, Muhammeds, Buddhas og Hare Krishnas navn; Gudskelov !

Gud velsigne jer, befri jer fra døden og dødens tanker og give jer det I har brug for, for at I klarer jer godt i Guds, Kærlighedens og Jesu navn og i Faderens, Sønnens, Helligåndens og Kærlighedens navn; Gudskelov !

Shiva !

Sanskrit “den lykkevarslende”. Sammen med Vishnu en af hinduismens mest tilbedte guder. Shiva optræder både som nedbryderen og skaberen. Han tilbedes ofte i form af en lingam (tegn, fallos), men også i menneskelig skikkelse, hvor han ofte afbildes med en halvmåne i håret siddende på et tigerskind.

Shiva, der er central guddom i shaiva-tilbedelsen, er en mangetydig størrelse, hvilket sikkert skyldes, at mange lokalguder er smeltet sammen i hans skikkelse. Alligevel har man forstået at kombinere hans forskellige egenskaber, så det hænger sammen med naturens cyklus. Han er nedbryderen, dvs. den der sørger for, at løvet visner netop for, at han som skaberen kan få noget nyt til at spire frem. Desuden kan hans mangetydige skikkelse understrege, at han er en universel og kosmisk størrelse. Han optræder som:

Asketen Shiva der sidder med korslagte ben på bjerget Kailasa i Himalaya i dyb meditation for at sikre verdens eksistens.

Lingam der som fallos forbindes med hans livsgivende egenskaber.

Mahakala hvor han forbindes med tiden som et destruktivt princip, der leder til døden.

Nataraja hvor han som Dansens Herre bestemmer verdensgangen ved at nedbryde det gamle.

Rudra, som er navnet på en vedisk gud, blev siden navnet på Shiva i sit mest dæmoniske aspekt.

Shiva har forskellige gudinder tilknyttet som sin shakti (dynamiske energi) afhængigt af, hvilket aspekt han fremstår med: Parvati og Umma er de moderlige, milde og venlige gudinder, Durga og Kali optræder som destruktive og frygtindgydende.

Shiva tilbedes primært i Sydindien, i delstaterne Kashmir og Himachal Pradesh i det nordligste Indien og til dels i Vestbengalen.

Kilde:

https://www.religion.dk/leksikon/shiva

Johannesevangeliet 10 !

Den gode hyrde

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst.« Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om.

Jesus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.

Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.«

På grund af de ord opstod der atter uenighed blandt jøderne. Mange af dem sagde: »Han er besat af en dæmon, han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham?« Andre sagde:

»Sådan taler en dæmonbesat ikke; kan en dæmon da åbne blindes øjne?«

Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Atter samlede jøderne sten op for at stene ham.

Anklagen for gudsbespottelse

Jesus sagde til dem: »Mange gode gerninger fra Faderen har jeg vist jer; hvilken af de gerninger vil I stene mig for?« Jøderne svarede ham: »Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud.« Jesus svarede dem: »Står der ikke skrevet i jeres lov: ›Jeg har sagt: I er guder‹? Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til – og Skriften kan ikke rokkes – siger I så til ham, som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! fordi jeg sagde: Jeg er Guds søn? Gør jeg ikke min faders gerninger, skal I ikke tro mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.« Så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem.

Han tog atter over til den anden side af Jordan, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt, og opholdt sig dér. Og mange kom til ham, og de sagde: »Ganske vist gjorde Johannes intet tegn, men alt, hvad Johannes sagde om denne mand, er sandt.« Og dér kom mange til tro på ham.

Salmernes Bog 37 !

Af David.

Far ikke op over forbryderne,

vær ikke misundelig på dem, der øver uret,

for de visner hurtigt som græsset

og tørrer ud som de grønne vækster.

Stol på Herren, og gør det gode,

så kan du bo trygt i landet.

Find din glæde i Herren,

så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.

Overgiv din vej til Herren,

stol på ham, så griber han ind;

han lader din ret bryde frem som lyset

og din retfærdighed som den klare dag.

Vær stille over for Herren,

vent på ham;

far ikke op over den, der har lykken med sig

og får sine planer gennemført.

Bliv ikke vred, lad din harme fare,

far ikke op, det bringer kun ulykke;

thi forbryderne bliver udryddet,

men de, der håber på Herren, får landet i arv og eje.

Kun et øjeblik, så er det ude med den uretfærdige,

ser du efter, hvor han boede, er han der ikke mere.

Men de sagtmodige skal få landet i arv og eje

og glæde sig over stor lykke.

Den uretfærdige spinder rænker mod den retfærdige

og skærer tænder imod ham.

Herren ler ad ham,

for han ser, at hans time er kommet.

De uretfærdige drager sværdet

og spænder buen

for at fælde hjælpeløse og fattige

og slagte dem, der lever retskaffent.

Men deres sværd rammer dem selv i hjertet,

og deres buer brækkes.

Hellere den smule, en retfærdig ejer,

end de mange uretfærdiges rigdom;

for de uretfærdiges magt bliver brudt,

men Herren støtter de retfærdige.

Herren kender de retsindiges levedage,

deres ejendom består til evig tid.

De gøres ikke til skamme, når ulykken kommer,

selv når der er hungersnød, bliver de mætte.

Men de uretfærdige går til grunde,

og Herrens fjender

forgår som engenes pragt,

de forgår i røg.

Den uretfærdige låner, men betaler ikke tilbage,

den retfærdige er barmhjertig og gavmild.

For de, der velsignes, får landet i arv og eje,

men de, der forbandes, bliver udryddet.

Det er Herren, der styrer en mands gang,

han styrker ham og glæder sig over hans færd.

Når han snubler, falder han ikke omkuld,

for Herren støtter ham.

Jeg har været ung og er nu gammel,

men jeg har aldrig set en retfærdig forladt

eller hans børn tigge om brød.

Dagen lang låner han gavmildt ud,

og hans børn er til velsignelse.

Hold dig fra det onde, og gør det gode,

så bliver du altid boende,

for Herren elsker ret,

og han svigter ikke sine trofaste.

De bliver altid beskyttet,

men de uretfærdiges børn udryddes.

De retfærdige skal få landet i arv og eje

og bo i det til evig tid.

Den retfærdiges mund forkynder visdom,

hans tunge siger, hvad der er ret.

Han har sin Guds lov i hjertet,

hans skridt vakler ikke.

Den uretfærdige lurer på den retfærdige

og stræber efter at slå ham ihjel.

Men Herren giver ham ikke i den uretfærdiges magt;

han dømmer ham ikke skyldig, når han stilles for retten.

Sæt dit håb til Herren,

og følg hans vej,

så indsætter han dig som arving til landet,

og du får at se, at de uretfærdige udryddes.

Jeg har set en uretfærdig voldsmand,

der knejste som Libanons cedre;

så gik jeg forbi, men han var der ikke mere,

jeg søgte ham, men han var ikke at finde.

Læg mærke til den retsindige, se på den retskafne,

for hans fremtid er lykke.

Men alle syndere tilintetgøres,

uretfærdige har ingen fremtid.

Retfærdiges frelse kommer fra Herren,

han er deres værn, når nøden kommer.

Så hjælper Herren dem og udfrier dem,

han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem,

for de søger tilflugt hos ham.

Bjergprædiken !

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

Saligprisningerne

»Salige er de fattige i ånden,

for Himmeriget er deres.

Salige er de, som sørger,

for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige,

for de skal arve jorden.

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,

for de skal mættes.

Salige er de barmhjertige,

for de skal møde barmhjertighed.

Salige er de rene af hjertet,

for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred,

for de skal kaldes Guds børn.

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,

for Himmeriget er deres.

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.