Salmernes Bog 8 !

For korlederen. Al-ha-gittit. Salme af David. Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du, som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder, får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem, som færdes ad havenes stier. Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden!