Henrik Rekstad Hinding ! Pen og Pixel ! Vi arbejder skizofrænt i mange dimensioner, mulighedsrum og verdener og har ingen respekt ! Vi kaster rundt med varer i supermarkederne, udviser syg vejvrede og ødelægger alt vi kommer i nærheden af !