Oplysningstilkendegivelse !

Jeg bruger den nødvendige magt i de nødvendige situationer i kampen mod parallelorganisationen satansekten de tidligere omvendte, i livet og døden og i livets spil, og vi, jeg, mine børn og vores kære, har nul tolerance over for satanerne og satanernes misgerninger og chikane.

Jeg har Gud ved min side og jeg anvender alle tænkelige og utænkelige åndelige værktøjer i kampen mod satan og satansekten de tidligere omvendte, de tåber det vil chikanere, eller chikanere mig, mine børn eller vores kære.

Jeg har taget og behersker alle satans åndelige værktøjer og jeg behersker de mørke kræfter der er stærkere end satan selv, foruden at jeg også bruger lyset og de lyse kærligkræfter i mit virke.

Jeg respektere og behersker døden, som jeg anvender til at stoppe flere overgreb på mig, mine børn eller vores kære, døden som jeg også anvender til at stoppe parallellernes chikane af mig, mine børn og vores kære, fordi de parallelle i deres ufattelige grådighed og tåbelighed ikke kender deres begrænsninger, ikke respektere noget som helst og ikke kan opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold og går til grunde.

Jeg har overfor myndighederne anmeldt lovlig nødværge efter straffelovens bestemmelser om nødværgeret, nødværge paragrafferne i forhold til overgreb eller chikane af mig, mine børn og vores kære, og vi kan derfor ikke straffes når jeg, mine børn eller vores kære beskyttes af de åndelige kræfter eller andre, eller andet, vi behersker, eller bruger i livets spil mv. for at undgå chikane eller overgreb.