Det Informationsvidenskabelige Akademi !

Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA, statens faglige læreanstalt for biblioteks- og informationsvidenskab, oprettet i 1956 som Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet; fik sit nuværende navn i 2010.

Uddannelse af bibliotekarer har fundet sted i Danmark siden 1918, men indtil oprettelsen i 1956 af Danmarks Biblioteksskole gjaldt uddannelsen kun bibliotekarer til folkebibliotekerne (Statens Biblioteksskole).

Det Informationsvidenskabelige Akademi kan tilbyde en treårig bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab, en erhvervsrelateret overbygningsuddannelse som bibliotekar DB (faguddannet bibliotekar), en kandidatuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (cand.scient.bibl.) og en toårig international masteruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab.

Akademiet samarbejder med kommunikationsinstituttet AAU-Kommunikation ved Aalborg Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) ved Københavns Universitet og School of Information Management ved Wuhan University i Kina.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er beliggende i København med en afdeling i Aalborg. En stor del af efteruddannelsesvirksomheden finder sted decentralt. Akademiets bibliotek er landets hovedfagbibliotek for biblioteks- og informationsvidenskabelig litteratur.

Institutionen skiftede i maj 2010 navn fra Danmarks Biblioteksskole til Det Informationsvidenskabelige Akademi ud fra et ønske om at samle uddannelsesinstitutionen og åbne for nye uddannelseslinjer og kombinationsuddannelser.

I 2013 blev IVA fusioneret med Københavns Universitet og fik status af et institut under Det Humanistiske Fakultet.

Det Informationsvidenskabelige Akademis hjemmeside