Gud beskytter Forsvaret og Forsvarets medarbejdere sammen med alle engle, sande væsener m.fl. i Guds, Kærlighedens og Jesu navn og i Faderens, Sønnens, Helligåndens og Jesu navn, Gudskelov !