Parallelpsykose !

En forholdsvis ny diagnose, der endnu ikke er med på den europæiske diagnoserfortegnelse.

Diagnosen dækker over en tilstand, hvor den mentalt skadede person har en modsatrettet begrebsopfattelse i samspillet mellem den ydre verden og den indre kognitive forståelse, en fastlåst mental tilstand, hvor den indre verdens betydninger overskygger den ydre virkelighed og omverdenshandlinger.

Det er kendetegnet ved tilstanden, at den parallelpsykotisk mentalt skadet person lader sig styre af en falsk indre verdensopfattelse og tilsidesætter ydre og virkelige begivenheder, hvilket får personen til at foretage vanvittige og irrationelle handlinger, styret af et indre falsk verdensbillede og uordentlig virkelighedsopfattelse.

Tilstanden rammer typisk medlemmer af parallelsekten de tidligere omvendte, der lader sig styre af deres indre univers, og i løbet af tilstandens udvikling tilsidesætter den ydre verden fremfor en falsk indre og tiltagende mere vanvittige kognitiv begrebsopfattelser.

Der udvises oftest mangel på forståelse og empati ved tilstanden i forhold til konfrontationer med begivenheder i den ydre virkelige verden, og det viser sig ofte at de ramte personer har en ydre kommunikation med udpræget grad af symbolsprog, omskrivninger, løgne og manipulationer, der afviger fra en normal og direkte menneskelig interaktion, hvor kærlighed og forståelse er det bærende element i dialogen mellem mennesker.

Tilstanden er forholdsvis ubeskrevet, på trods af den gennem mange år har ramt mange personer, og det har tidligere været forbundet med problemer at beskrive og omtale tilstanden, fordi den typisk rammer medlemmer af parallelsekten de tidligere omvendte, der ikke ønsker at komme til offentlighedens kendskab.