Oplysning !

Israel og den israelske tro er en satanistisk inspireret trosretning, med ritualer af satanistisk karakter, og Israel rammes af Guds vrede fordi Israel ikke kan opføre sig ordenligt, og tidligere har slået Jesus ihjel og gennem mange år forsøgt at udradere Jesus og Jesus efterkommere.

Israel er med deres hensynsløse, brutale og forfærdelige misgerninger og handlinger ikke værdigt til at være et helligt land, og er for mange år siden frataget deres hellige status og Israels folk er ikke længere et helligt folk, men inspireret af en trosretning der på visse områder er funderet på et satanistisk grundlag og uværdigt til at eksistere og vil blive ramt af Guds vrede og destrueres af Israels egen ondskab.