Den nye Verdensorden !

Guds Sande Kærlighed forener alle verdens religioner uanset race, religion, tro, køn eller kultur.

Hallelujah, Så lad der være fest og jubel, thi Guds Sande Kærlighed har sejret, Kærligheden, Sandheden, Renheden, Retfærdigheden og Guds Fred, Kærlighed, Tålmodighed, Håb og Harmoni, disse mine Guds Herligheder, overvinder alt i Jesus, Muhammeds, Buddhas og Hare Krishnas navn m.fl. Gudskelov !

Den nye verdensreligion og den nye verdensorden basere sig på Guds Sande Kærlighed som det bærende element mellem mennesker, Guds Fred, Kærlighed, Tålmodighed, Håb og Harmoni, Kærligheden, Sandheden, Renheden, Retfærdigheden og med humor, ordentlighed, værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold mv. !

❤️❤️ 😇😇

Guds Sande Kærlighed forener alle verdens religioner uanset race, religion, tro, køn eller kultur.

Tro og religion praktiseres forskelligt alt afhængigt af blandt andet tid, sted, kultur og mennesker mv.

De fire primære religiøse søjler

Kristendom er Kærlighedens religion

Islam er Barmhjertighedens religion

Buddhisme er Filosofiens religion

Hinduisme er Åndens religion

Disse fire religiøse søjler er de bærende religioner i den nye verdensorden, hvor alle verdens religioner forenes og alle verdens troende forenes i en sand tro på Kærligheden, Guds Sande Kærlighed.

Hvor Kærligheden, Sandheden, Renheden, Retfærdigheden og alle Guds Sande Kærligheds Herligheder, Guds gaver, alle mennesker lever og vil leve i en bedre verden.

Hvor Kærligheden og Sandheden er det bærende element mellem mennesker i Jesus og Muhammeds navn m.fl.

Hvor Jesu genkomst, Guds Sande Kærlighed åbenbares som en Stor og Sand Mester der lever og regere i alle mennesker i ordentlighed, værdighed, redelighed, respekt og kærlighed for at leve i Kærlighed, Sandhed, Renhed, Retfærdighed og med Humor i Guds/Allahs/Gudernes, Shivas, Brahmas, Vishnus, Ramas, Krishnas, Buddhas, Jesus, Muhammeds, Kærlighedens og Sandhedens navn m.fl.

De fire bærende søjler i den nye verdensreligion samler troen på Gud/Guderne, Guds Sande Kærlighed, Kærlighedens interesser og Kærlighedens budskab i en fælles dogmatisk religion for hele Verden og forener alle Verdens religioner uanset race, religion, tro, køn eller kultur.

Det er en tro hvor man ser, lytter, føler og taler med hjertet.

En tro hvor man elsker Gud/Guderne og sin næste som Jesus, Muhammed m.fl.

En tro hvor man skal opføre sig ordentligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold for at få et godt liv.

Det er en tro hvor man ikke modarbejder Guds vilje, ikke modarbejder Guds Sande Kærlighed eller Kærlighedens interesser, Kærlighedens budskaber men lever i Kærlighed, Sandhed, Renhed, Retfærdighed og med humor !

En tro hvor de primære bud, reglerne, i den nye verdensreligion er, at man skal opføre sig ordentligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold, for ikke at gå til grunde.

More to come ! – I will be back !

Gudskelov, Gudskelov og pyha, Gudskelov og amen sagde Jesus Guds Søn ! Gudskelov !

I Din Magt !

Tak og ære være Gud !

Quran: 85. Surat Al-Buruj (The Mansions of the Stars): Arabic and Englis…

Quran: 95. Surah At-Tin (The Fig): Arabic and English translation HD

https://alsgn.wordpress.com/2020/04/29/guds-sande-kaerlighed-forener-alle-verdens-religioner-uanset-race-religion-tro-koen-eller-kultur/