Sognepræster kan også være ægteskabsrådgiver !

Sognepræster kan også være ægteskabsrådgiver

Mange ægteskaber forliser desværre, hvilket er både trist og sørgeligt for de familier som splittes. Mange ægteskaber og parforhold kan reddes med lidt hjælp og sjælesorg og de færreste mennesker ved at sognepræster kan bruges til at sætte fokus på ægteskabets reelle problemer og i samtale med de forliste ægtefolk medvirke til at redde ægteskabet og få forholdet flot igen.

Mange mennesker kunne have gavn af en samtale eller flere med den lokale sognepræst, som ikke kun sammensmelter ægtefolk i vielsesritualet, men også kan bruges som en moderne ægteskabsrådgiver, som sjælesorgsterapeut i vores hektiske moderne liv og bringe orden og balance hos mennesker, som har det svært enten med sig selv, sin partner eller deres liv.

Det moderne menneskes kræve mentalitet og forbrugerismens brug-og-smid-væk kultur bliver udfordret hvis man søger sjælesorg hos sin lokale sognepræst. Mennesker bliver udfordret fordi intense og svære samtaler, der stikker dybt og berøre centrale problemstillinger i livet kræver en ægte lyst og interesse for at få løst problemer og en samtale går begge veje, forstået på den måde at hvis dem som søge løsninger på problemer ved en sjælesorgssamtale ikke er ærlig eller går ind i samtalen med en reel interesse, når man ingen vegne.

En sognepræst er god til mange ting. En sognepræst kan medvirke til en helt unik forståelse af mange menneskers problemer. Sjælesorgssamtale hos en sognepræst eller imam kan mange gange sætte de rigtige processer igang, så de mennesker som søger sjælesorg finder ud af nye løsninger i livet og der er vej ud af mørket og hverdagens mange svære udfordringer.

Sjælesorgssamtaler er ikke kun forbeholdt den lokale sognepræst eller kristne mennesker.

Sognepræster er videnskabeligt uddannede teologer med blandt andet videnskabeligt forhold til tro, og forskellige trosretninger. Mennesker som har en anden trosretning end den kristne kan derfor også gøre brug af sjælesorgssamtaler. Hvis man ikke er fortrolig med den lokale sognepræst som man måske har mødt i forbindelse med navneregistreringen, så giver imamer, de muslimske forkyndere og andre trospersoner indenfor andre trosretninger også mulighed for samtaler der bringer mennesker på rette kurs, og det er vel og mærke ikke samtaler der opfordre til jihad, men fokusere på fred, forsoning og kærlighed, fordi muslimernes profetiske gave til jihad ikke længere eksistere.

I modsætning til et fortegnet mediebillede, så er udgangspunktet for muslimernes tro på Gud i høj grad baseret på Kærlighed, forsoning og fred mellem

mennesker, og ægte muslimer forkusere og tror i ligeså høj grad på Guds sande Kærlighed og Kærlighedens budskab som kristne, som katholikker, som budister, hinduister og jøder i modsætning til stupide satanister, som ødelægger.

Hvis du er kørt af sporet i dit liv, dit ægteskab eller forhold til andre mennesker, så snup en samtale eller to med din lokale sognepræst, bibelfræser, imam, Koran-forkynder eller trospersoner. Få varmen, få sjælefred, og troen på Gud, mennesker og livet fordi mennesker lever i samtale og ordentlighed, værdighed, redelighed, respekt og ærlighed. Lever i pagt med Gud, mennesker, livet, omgivelserne og hvad dertil høre.

Kast jeres stenhjerter bort og tal, tal, tal, fordi ægte mennesker tænker, taler, tror, tilgiver og samtaler.