Hvem tager på Højskole !

HVEM TAGER PÅ HØJSKOLE?

Mange af vores elever er i gang med deres første eller andet sabbatår efter gymnasiet eller tager en pause fra universitetet. De kommer fra alle dele af landet, er typisk mellem 18-25 år og har vidt forskellige interesser og baggrunde. 

Vi har også elever, der ikke er vokset op i Danmark og derfor ikke har dansk som modersmål, men som har en tilknytning til Danmark – måske en mor eller far – og derfor taler og forstår dansk. Eller islændinge, grønlændere, færinger, svenskere og nordmænd, der taler og forstår sproget. Ønskes det, kan vi lave lidt danskundervisning udenfor det normale skema. Ellers er vores erfaring, at sprogkundskaberne hurtigt forbedres markant, når man har gået her i nogle uger og vænner sig til sproget.