Signe Asbæk, Louise D Hansen og Charlotte Dybdahl Winther har lavet og laver natlige satanistisk inspirerede ritualer og menneskeofringer i Køge kirke, hvilket ikke høre nogen steder hjemme hverken indenfor eller udenfor Folkekirken ! Skaderne efter disse sekteriske præster rammer kun tilbage til medlemmerne af parallelorganisationen satansekten de tidligere omvendte og det er på den måde Guds vilje at ondskaben udrydder sig selv, for at beskytte og bevare Guds Fred, Tålmodighed, Håb, Kærlighed og Harmoni, Guds Gaver og Herligheder mm. ! Af de mange som rammes af disse sekteriske sekters ondskab, apostlenes gerningers forbandelser, som er nedkastet af sektens præster, vil omkring 250.000 danske medlemmer af denne syge psykopatsekt forsvinde, gå til grunde, og få deres belønning i helvede uden mulighed for tilgivelse ! For jeg, mine børn og vores kære, sande omvendte, er kommet gennem nåleøjet og opføre os ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold mm. For vi er Guds sande børn, Guds familie, Guds kære i Jesu navn; Gudskelov !