Til vitterlighed !

Satans børn, satanerne, er dømt til evig fortabelse i helvede uden mulighed for tilgivelse, som straf for deres satans ondskab og mange misgerninger og fortrædeligheder.

Satanerne, medlemmerne af satansekten de tidligere omvendte vil blive isoleret i mørkets og dødens dal, for at forhindre at de ødelægger og gør fortræd og de vil rammes af egen ondskab, apostlenes gerningers forbandelser der er nedkastet og aktiveret af satansektens præster siden 2013.

Det anslås at omkring 250.000 medlemmer af satansekten de tidligere omvendte, med en bibelsk terminologi også kaldet de satanistiske terningspillere, eller medlemmer af livets spil der hedder noget andet i satansekten de tidligere omvendtes univers, vil blive isoleret, forsvinde og gå til grunde i dødens og mørkets dal, fordi de ikke kan opføre sig ordenligt med værdighed, redelighed, respekt og kærlighed i alle livets forhold, som blandt meget andet er de nye regler i livets spil !

Verden vil blive et bedre sted uden satans magt, uden satanernes tyranni og uden de satanistiske terningspilleres ondskab og hensynsløse brutale misgerninger, handlinger og fortrædeligheder og Jorden vil blive paradis på ny, Guds Rige, når Guds Sande Kærlighed og kærlighedens budskab bliver åbenbaret i frihed og Kærligheden og Sandheden er det bærende element mellem alle mennesker i Jesu navn; Gudskelov !