Opslag !

Vidste I man kan se hvordan folks interne kærlighedsforhold er ud fra sammensætningen af børnenes køn i et parforhold.

Manden har både et x og et y kromosom (XY), hvorimod kvinder kun har x og x kromosom (XX) og det er sædcellerne, der er delt i hhv. x kromosom og y kromosom, der afgøre barnets køn i undfangelsen.

Derfor er det sådan at, hvis der i et parforhold er en høj sexual frekvens (hyppige og ofte lidenskabelige samlejer), så er det ifølge naturen udtryk for der er for få mænd i forhold til kvinder, dvs. overskud af kvinder, og så er det primært sædceller med y kromosomer der er dominerende, fordi de har en kort men intensiv levetid, hvilket resultere i flere drengebørn.

Omvendt gælder det, at hvis der i et parforhold er en lav seksual frekvens (lang tid mellem samleje), så er det et udtryk for der er overskud af mænd i forhold til kvinder, altså for få kvinder og så er sædceller med det kvindelige x kromosom dominerende, fordi sædceller med x kromosomet har en lang levetid, hvilket resulterer i flere pigebørn.

På denne måde regulere naturen balancen mellem mænd og kvinder, der fungere fint medmindre man blander sig i naturens orden som i Indien, hvor der i mange år har været sorteret i fostre og været mange aborter af pigebørn, fordi der kulturelt set har været mere attraktivt med drengebørn fremfor pigebørn