Efeserbrevet 6, 10-24 !

Guds fulde rustning

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det, som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.

Slutning og fredsønske

Men for at også I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tykikos, min kære broder, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer, netop for at I kan få besked om vore forhold, og for at han kan trøste jeres hjerter.

Fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! Nåden være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus, og uforgængeligt liv!